Helle Folkedansere

VELKOMMEN TIL HELLE FOLKEDANSERE's HJEMMESIDEVi danser på Årre Kro hver tirsdag kl. 19.30 - 22.00.
HELLE FOLKEDANSERE:  E-mail:  birteskovbjerg@bbsyd.dk

 

  Formand Birte Skovbjerg

  Vestparken 28

  6740 Bramming

  tlf. 20 28 57 13


  Hjemmeside: http://www.hellefolkedansere.dk/


   Bankforbindelse: Årre Andelskasse

   Konto nr. 5950 8400781